• BALADY ZBOJNICKÉ na Sovinci
    BALADY ZBOJNICKÉ na Sovinci | Sovinec (hrad) | společenská akce, pro odborníky, pro školy, pohybové akce, pro děti, přednáška, ostatní, městské (hradní) slavnosti, divadlo, festival, stálá expozice, výstava, vystoupení
Informace je aktuální – aktualizace před 283 dny

Život na středověkém hradě II (mimořádný okruh)

stálá expozice
přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Výukový program pro II. stupeň základní školy
Program vychází ze současných požadavků škol na aktivní zapojení žáků do prohlídek památkových objektů. Život na středověkých rytířských sídlech přibližuje interaktivní výstava na zámku Kunštát, která využívá mimo jiné smyslové vnímání návštěvníků. Zakládání hradů, význam víry, válečné události i mimořádný mocenský vzestup rodu vrcholící korunovací Jiřího z Kunštátu a Poděbrad na českého krále mohou žáci sledovat v nejstarší středověké části zámku prostřednictvím dobových předmětů, dotykových obrazovek, kvizů, her a audionahrávek. V renesančních prostorách zámku se žáci seznamují s tématem stravování a morových epidemií a zjišťují, kdo je ze současných panovníků potomkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.

Prohlídka probíhá bez výkladu, průvodce žákům pouze pomáhá orientovat se v prostoru, případně usměrňuje jejich „bádání“, které je vedeno pracovními listy určenými zvlášť pro první a druhý stupeň. Žáci díky tomu získají přehledně zpracovaná témata, s nimiž mohou dále pracovat v hodinách dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výchovy k občanství, výtvarné nebo hudební výchovy. Výhodou programu je, že v prostoru expozice je možné jednotlivá témata časově přizpůsobit zájmu a potřebám žáků i obsahu školní výuky.

Program pro žáky druhého stupně je rozšířen o specifickou prohlídku středověkých částí nedalekého hradu Pernštejn, kde mají žáci možnost konfrontovat své vědomosti načerpané na interaktivní výstavě s autentickým prostředím hradu. I v tomto případě je prohlídka postavena na jednotlivých fenoménech života ve středověku.
Program pro druhý stupeň
Místo: program začíná na zámku Kunštát a pokračuje druhou částí na hradě Pernštejn
Délka programu: 60 minut prohlídka expozice na zámku Kunštát, 60 minut prohlídka hradu Pernštejn (cca 30 minut přejezd mezi objekty)
Maximální počet žáků ve skupině: 25 osob (V případě vyššího počtu jsou děti rozděleny do dvou skupin, které absolvují prohlídku s časovým odstupem 30 minut.)
Cena za program: 140,- Kč/ za žáka, pedagogický doprovod zdarma
(Cena zahrnuje vstup do expozice zámku Kunštát, prohlídku hradu Pernštejn a pracovní listy, které budou učiteli poskytnuty v potřebném množství po zaplacení vstupného.)
Pozn.: Dopravu mezi zámkem Kunštát a hradem Pernštejn si zajišťují školy samy.

Pořadatel akce

Kunštát (zámek), tel. +420 516 462 062, kunstat@npu.cz

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Kunštát (zámek)

okres Blansko, Jihomoravský kraj
kliknutím zobrazíte informace o místu

Inzerce

elitní historický regiment CZ / SK

Náhodné video