Fotografie akce

Hraběnčina studovna
Salon s obrazy služebnictva
Hlavní schodiště ve vstupní hale
Jídelna
František Julius Lux / Fresková výmalba hlavního sálu
Hlavní sál
F. J. Lux / Mládí
Ložnice
Salonek s portréty posledních majitelů
F. J. Lux / detail fresky - Léto
Knihovna Lažanských
F. CH. Benthum / Anna Alžběta ze Špankova
Ložnice
Rodinné fotografie
Pánská pracovna
Lovecká chodba
Zrcátko v růžovém salonku
Hudební salónek
Jídelna
Hraběnčina pracovna
Porcelánový servis lesního Kocandy
Přijímací pokoj
Oratoř kostela Sv. Jana Křtitele
Pánská pracovna
Růžový salonek
Detail prádelníku s vyobrazením Benátek
Hlavní sál
F. J. Lux / detail fresky
Knihovna
Detail intarzie s přástevníkem
F. J. Lux / Chronos
  • Nejasná budoucnost 4
    Nejasná budoucnost 4 | pá 6. 4. 2018 | Orlík u Humpolce (hrad) | bitva
Informace je aktuální – aktualizace před 3 dny

Zámecké interiéry hraběcí rodiny Lažanských

stálá expozice
přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Příběh hrabat Lažanských, bohatě zařízené interiéry, velkolepá fresková výzdoba, rodinná portrétní galerie od vlámského malíře Banthuma, unikátní kolekce obrazů zámeckého služebnictva a na závěr malá procházka na oratoř kostela sv. Jana Křtitele s výhledem na oltářní obraz Křest Krista v Jordáně od Petra Brandla.
Expozice je zaměřena na prezentaci života šlechty na manětínském zámku od 17. do poloviny 20. století s důrazem na období baroka, kdy zámek při velkorysé přestavbě získal svou dnešní podobu.
Vstupní hala
Návštěvníci do zámku vstupují hlavním schodištěm, zdobeným alegorickými sochami čtyř živlů (Země, Voda, Oheň, Vzduch) od Štěpána Borovce. Prostor vstupní haly korunuje nástropní freska, vymalovaná po roce 1738, s průčelním pohledem na projekt zámku z 1. poloviny 18. století, který však nebyl nikdy plně realizován. Celý prostor haly prošel rozsáhlou obnovou v letech 2014 - 15, kdy byla zrestaurována nástropní freska a posléze i původní ornamentální výzdoba na stěnách.
V přijímacím pokoji začíná prohlídka rozsáhlé zámecké expozice s původním nejen barokním mobiliářem, doplněným dalšími předměty z fondu památkových ústavů a muzeí. Na podobiznách z roku 1650 jsou zachyceni čtyři účastníci třicetileté války.
V malém hraběnčině salónku je umístěna novodobější rodinná galerie Lažanských, zejména portréty posledních čtyř generací majitelů a jejich potomků.
V ložnici se dochoval fragment původní freskové výzdoby, a také dřevěné konzoly, typické dekorativní interiérové prvky pro zámek Manětín, barevně ladící s freskovou výzdobou.
Hraběnčina pracovna
Pokoj je vybaven souborem neorokokového nábytku s výjevy z Benátek, 19. století. Návštěvníci se zde setkávají s portréty potomků hraběnky Marie Gabriely, která byla klíčovou osobností zdejšího panství.
Prohlídková trasa dále směřuje dámským růžovým salónkem na vyhlídku do zahrady a dále do pánské pracovny.
V pánské pracovně je umístěn soubor olejomaleb, představujících jezdecké figury tzv. Španělské jezdecké školy.
Velký hraběnčin salón
Svou vzácností a výjimečností v zámecké expozici zaujme soubor 13 obrazů z let 1716- 1717, zobrazujících služebnictvo a úřednictvo manětínské šlechty od Václava Dvořáka. Obrazy tvoří dvě skupiny – jednotlivé portréty stojících postav, a skupinové portréty.
Jídelna
Kompletní jídelní servis byl vyroben ve Staré Roli u Karlových Varů koncem 19. století. Ve stejném dekoru je provedena čajová a kávová souprava. Atmosféru dotváří olejomalba Snídaně v trávě ze 17. století a nově zrestaurované Zátiší s kančí hlavou z 18. století.
Malým spojovacím salónkem, kde jsou vystaveny další obrazy služebnictva a úřednictva z Dvořákova cyklu, návštěvníci procházejí do hlavního sálu.
Hlavní sál je mnoha návštěvníky považován za jednu z nejkrásnějsších místností manětínského zámku, především pro svoji freskovou výmalbu od Julia Luxe z Plzně a z dílny Filipa Bornschlegla z Würzburku. Dosud kompletně nerestaurovaná nástropní rokoková malba z r. 1730 oslavuje ctnosti (Lásku, Sílu, Moudrost, Štěstěnu), doprovázené alegoriemi ročních dob (Jaro, Léto, Podzim, Zima). Na stěnách sálu visí portréty od Filipa Kristiána Bentuma, který kolem r. 1730 zobrazil členy rodiny - Václava Josefa Lažanského se syny a Marii Gabrielu Lažanskou s dcerami - a blízké příbuzné Lažanských a Černínů. Manětín se může pochlubit největší kolekcí Bentumových obrazů v České republice. V současné době je zámecký sál využíván také jako oddací a koncertní síň.
Zámecká knihovna patří do rozsáhlého fondu knižních sbírek pod správou Knihovny Národního muzea. Je instalována v původním mobiliáři, osmi dubových prosklených skříních. Čítá více než pět tisíc svazků a svědčí o širokém zájmu šlechty v 18.- 20. století. Luxova freska na klenbě znázorňuje na oblaku sedícího Dia a před ním poklekající Pallas Athénu - Minervu v architektonické konstrukci
Spojovací chodba, vedoucí do oratoře kostela sv. Jana Křtitele, je vyzdobena portréty příbuzných a známých rodiny Lažanských.
Oratoř
Toto oddělené čestné místo v kostele bylo určeno manětínské šlechtě. Místní panstvo se zde účastnilo bohoslužeb. Je zde možné nahlédnout do farního kostela, kde je na hlavním oltáři umístěn obraz od Petra Brandla „Křest Kristův v Jordáně“.

Rezervace prohlídky je nutná pouze u skupin.
Rezervovat můžete na tel: 724 474 618, 373 392 283, nebo e-mailem: manetin@npu.cz

Pořadatel akce

Manětín, tel. +420 373 392 283, manetin@npu.cz

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Manětín

okres Plzeň - sever, Plzeňský kraj
kliknutím zobrazíte informace o místu

Inzerce

CD skupiny Bakchus - středověká hudba

Náhodné video