ŠKOLNÍ SKUPINY – didaktické nebo běžné

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Nabídka programů pro skupiny školáků je zaměřena na různé věkové skupiny žáků. Podle věku jsou programy navrženy mimo jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň obornosti se také stupňuje, žáci tak mohou během základní školní docházky navštívit hrad opakovaně a vždy s jiným prožitkem. Poprvé jako rytíři, podruhé jako architekti a potřetí již jako správci památky.
Hrad Švihov poskytuje komplexní vzdělávací program pro základní školy, nacházející se v jeho širším okolí (Klatovsko, jižní Plzeňsko).
Komplexní nabídka zahrnuje celkem tři různé prohlídky hradu a jeho bezprostředního okolí, které jsou koncipované tak, aby se žáci při každé z nich dozvěděli něco nového, a zároveň aby mohli reflektovat právě to, co se aktuálně učí ve škole. Prohlídky jsou tematicky rozlišené s ohledem na věk a právě pobíraný školní obsah. Úroveň jejich odbornosti se stupňuje.
Žáci tak mohou hrad během své základní školní docházky navštěvovat opakovaně, vždy však s jiným prožitkem. Jednou jako rytíři, podruhé jako architekti a naposledy již jako správci památky..
Putování s panem Půtou aneb Jak se žije na hradě Prohlídka hradu určena primárně pro 4. ročník (je ale možné trasu absolvovat i se 3. nebo 5. třídou.) Podporuje předměty: vlastivěda, český jazyk a literatura, výtvarná výchova Vysvětluje obecnou definici hradu a jeho prvotní účely. Navozuje atmosféru obydleného středověkého šlechtického sídla. Seznamuje s druhy a vývojem nábytku. Vypráví příběh o staviteli hradu. Ukazuje především, jak lidé dříve bydleli, spali a jedli. Co považovali za umění a s jakými zbraněmi bojovali a válčili. Trasa prochází dobovým mobiliářem vybavenými interiéry reprezentativního charakteru, včetně kaple. Děti jsou do prohlídky aktivně zapojovány formou otázek a pracovních listů, které v průběhu cesty vyplňují. Možná reflexe ve škole: kreslení známky, dopis Půtovi Hradozámek aneb Architektura Švihova Výklad a procházka hradem připravená především pro 7. třídu. Podporuje předměty: dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova Reflektuje unikátnost „hradozámku“ Švihova, který vznikal na přelomu gotického a renesančního období. Specifické prostředí Švihova nabízí možnost sledovat jednotlivé prvky stavitelství v období jagellonské gotiky na přelomu 15. – 16. století. Prohlídka vysvětluje okolnosti vzniku hradu a zaměřuje se na rozdíly mezi gotikou a renesancí ve společnosti a v umění, především v architektuře a v malířství. Žáci v průběhu prohlídky doplňují pracovní list. Možná reflexe ve škole: fantazijní kresba moderního „hradozámku“, který by mohl vzniknout v 21. století v rámci současných stavitelských trendů Od zříceniny k památce aneb Švihov ve 20. století Prohlídka je vhodná především pro 9. ročník (také je možné ji využít na konci 8. třídy, případně se studenty SŠ s obory umělecká řemesla nebo stavitelství). Podporuje předměty: dějepis, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, chemie, pracovní výchova, občanská výchova Připomíná vybrané historické události 20. století (vznik ČSR, 2. světová válka i období po válce) a zasazuje do nich konkrétní osudy hradu Švihov. Vymezuje hrad jako „památku“ a představuje různé přístupy památkové péče. Ukazuje práci několika různých profesí, které v dnešní době působí na hradě (stavitelé, archeologové, historici umění). Trasa je převážně exteriérová a obchází hrad podél části jeho vnějšího opevnění, v závěru pak prochází několika vybavenými místnostmi. Žáci jsou vybízeni k aktivní účasti opět pomocí otázek a pracovních listů. Možná reflexe ve škole formou projektu: návrh instalace velké věže.
Prohlídka hradu určena primárně pro 4. ročník (je ale možné trasu absolvovat i se 3. nebo 5. třídou.) Podporuje předměty: vlastivěda, český jazyk a literatura, výtvarná výchova
Vysvětluje obecnou definici hradu a jeho prvotní účely. Navozuje atmosféru obydleného středověkého šlechtického sídla. Seznamuje s druhy a vývojem nábytku. Vypráví příběh o staviteli hradu. Ukazuje především, jak lidé dříve bydleli, spali a jedli. Co považovali za umění a s jakými zbraněmi bojovali a válčili. Trasa prochází dobovým mobiliářem vybavenými interiéry reprezentativního charakteru, včetně kaple. Děti jsou do prohlídky aktivně zapojovány formou otázek a pracovních listů, které v průběhu cesty vyplňují.
Možná reflexe ve škole: kreslení známky, dopis Půtovi
Výklad a procházka hradem připravená především pro 7. třídu. Podporuje předměty: dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova
Reflektuje unikátnost „hradozámku“ Švihova, který vznikal na přelomu gotického a renesančního období. Specifické prostředí Švihova nabízí možnost sledovat jednotlivé prvky stavitelství v období jagellonské gotiky na přelomu 15. – 16. století. Prohlídka vysvětluje okolnosti vzniku hradu a zaměřuje se na rozdíly mezi gotikou a renesancí ve společnosti a v umění, především v architektuře a v malířství. Žáci v průběhu prohlídky doplňují pracovní list.
Možná reflexe ve škole: fantazijní kresba moderního „hradozámku“, který by mohl vzniknout v 21. století v rámci současných stavitelských trendů
Prohlídka je vhodná především pro 9. ročník (také je možné ji využít na konci 8. třídy, případně se studenty SŠ s obory umělecká řemesla nebo stavitelství). Podporuje předměty: dějepis, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, chemie, pracovní výchova, občanská výchova
Připomíná vybrané historické události 20. století (vznik ČSR, 2. světová válka i období po válce) a zasazuje do nich konkrétní osudy hradu Švihov. Vymezuje hrad jako „památku“ a představuje různé přístupy památkové péče. Ukazuje práci několika různých profesí, které v dnešní době působí na hradě (stavitelé, archeologové, historici umění). Trasa je převážně exteriérová a obchází hrad podél části jeho vnějšího opevnění, v závěru pak prochází několika vybavenými místnostmi. Žáci jsou vybízeni k aktivní účasti opět pomocí otázek a pracovních listů.
Možná reflexe ve škole formou projektu: návrh instalace velké věže.
Tyto didaktické prohlídky jsou povinně na rezervaci, protože je provádí specializovaní průvodci a jejich uspořádání vyžaduje úpravu běžného návštěvního provozu. Uvedená cena 100 Kč je za jednoho žáka včetně tištěného didaktického listu, pedagogický dozor je zdarma v počtech dle cenového výměru.
Vedle této nabídky skupiny předškoláků a školáků provádíme tradičním způsobem s výkladem, který je přizpůsobený věku školáků.
Prohlídka pro mateřské školy
Prohlídka je upravena pro nejmenší. Děti uvidí model hradu, ložnici hradní paní, vstupní síň a zbrojnici.
30 minut, 20 Kč za žáka
Prohlídka pro 1. a 2. třídu základní školy
Zkrácená prohlídka pro věk a vědomosti menších školáků. Děti uvidí model hradu, ložnici hradní paní, kapli, v tanečním sále si mohou zazpívat a prohlídka končí ve zbrojnici.
40 minut, 60 Kč za žáka
Prohlídka pro 3. a vyšší ročník základní školy
Běžná prohlídka hradu (trasa HRAD) s přizpůsobením pro znalosti větších školáků.
50 minut, 80 Kč za žáka

Pořadatel akce

Švihov (hrad), tel. 376 393 378, svihov@npu.cz

Švihov (hrad)
okres Klatovy, Plzeňský kraj

Pozdně gotický vodní hrad Půty Švihlovského z Rýzmberka, budovaný zřejmě podle plánů Benedikta Rejta. Po třicetileté válce již neobýván, změněn na sýpku, v 19. stol. opuštěn. Po r. 1950 postupně opravován.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook