Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro děti na téma balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena

pro děti | dlouhodobá akce | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
pondělí 12. 2. 2018 – úterý 1. 5. 2018  tuto akci již nestihnete 
U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře v sobotu 13. května vyhlašujeme spolu s mistryní repubilky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou a spolkem středočeských řemeslníků FAKTUM výtvarnou soutěž pro děti od 0 do 16 let na téma(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat,...) probíhá od 12. února 2018 do 1. května 2018 vyhlášení výsledků: 13. května 2018 při Květinovém dni pro malé i velké v Sázavském klášteřePravidla: Vytvořte obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4–A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Obrázek na zadní straně označte jménem a příjmením s adresou a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře – více o freskách zde. Nechte si vyprávět, vyprávějte, čtěte, tvořte a svými výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera! individuální:* děti od 3 let do 6 let 1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu ** děti od 7 let 10 let 1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava hraček malých aristokratů) ** děti od 11 let do 15 let 1. cena: prohlídka hradu Karlštejna pro celou rodinu * a dále věcné ceny Možno také kategorie skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů podle pravidla – jeden společný obrázek jedné třídy, oddělení, kroužku ap.):* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk) 1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy ** * kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk) 1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou po domluvě termínu* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk) 1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera a dále věcné ceny * uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky** platí vždy pro celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodemOdborná porota: ing. Klára Vavříková – floristka, Martina Štědrová – rytečka skla, Oldřich Tichý – malíř, Aťka Tichá – keramička, Slávka Matoušová – kastelánka Sázavského kláštera

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Skupina historického šermu z Plzně.

Náhodné video

Kozel Deithwenfjell | Promo videa - památkové objekty