Sázavský klášter - NOVINKA pro školy - edukativní interaktivní programy s tvůrčími dílnami

pro školy | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
středa 13. 11. 2019 (od 10:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Pro rok 2019 jsme pro školní kolektivy prvních i druhých stupňů základních a speciálních škol připravili kromě standardních prohlídek klášterním areálemi speciální interaktivní edukační program s návaznými tvůrčími dílnami dle volby pedagoga.
Program s pracovním názvem Sv. Prokop poskytne dětem základní informace o životě a době sv. Prokopa a jeho působení nejen v Sázavském klášteře a lehce jej rozšíří podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Chybět nebude ani výchovnásložka přesahující vzdělávací dějinnou linku: dotkne se i zkušeností dětí i nás dopspělých v otázce zápasu se špatnostmi. Žáci oblečení v poutních pláští plní různé úkoly, které jim pomáhají seznámit se se životem mnicha v klášteře i postevníka s jeho ctnostm i dobrou vůli, ale i s jeho soucitem a s jeho bojem proti zlu. Program je doplněn o práci s pracovními listy. Na tuto první část programu, která se odehrává v některých historií dýchajících prostorách kláštera (křížová chodba, refektář, opatská kaple, při hezkém počasí i rajská zahrada) plynule naváže jedna z tvůrčích dílen, kterou si zvolí pedagog již při rezervaci programu. Některé z nich jsou zpoplatněny symbolickým příplatkem k základnímu programu první části z důvodu zvýšených nákladů na speciální pomůcky, které si děti odnesou domů.
Nabídka návazných dílen podle předchozí dohody s pedagogem - výtvarná dílna a typ zaměření (5 variant), archeo- historická dílna na zahradě, poutnická dílna:
1. výtvarná dílna:
- písařská PÍSAŘ/ KA: kresba brkema inkoustem na barevný ruční papír (trénování estetiky, jemné motoriky, inspirace k ozdobné kaligfafii např. na přáníčka rodičům nebo přátelům, seznámení s hlaholicí nebo i středověkým latinským písmem, ukázka středověkých ruopisů z blízka) - BEZ PŘÍPLATKU
- a lá vitrážková MALÍŘ/ KA SKLA: malba speciálními barvami na sklíčka, ukázky vitráží. cvičná skládací vitráž pro menší děti, inspirace pro prázdninový program skutečné vitrážové dílny - BEZ PŘÍPLATKU
- papírová mozaika PRAVDA SV. PROKOPA: ztvárňování sv. Prokopa a čerta a jejich charakterů - BEZ PŘÍPLATKU
- badatelská ARCHEOLOG/ ŽKA: pátrání po ztraceném (ukrytém) artefaktu a lá nálezy středověké velkomoraavské nebo české, práce archeologa, inspirace pro prázdninový Archeoden - PŘÍPLATEK 20 Kč
- památkářská RESTAURÁTOR/ KA: sestavení/ opravení/ nádobky nalezené ve střepech, podstata restaurátorské práce, pomůcky a nástroje - PŘÍPLATEK 20 Kč
2. ZAHRADNÍ ARCHEO- HISTORICKÁ DÍLNA:
- děti se seznámí se vzácným nálezem základů románského kostela sv. Kříže na severní zahradě, pohrají si s hlaholským písmem a budou ve skupinách plnit další úkoly a pátrat po středověkých artefaktech - pro tuto dílnu bude také pro třídy otevřena tzv. lesní mariánská zahrada (veřejnosti přístupná jen sporadicky) - PŘÍPLATEK 20 Kč
3. POUTNICKÁ DÍLNA s programem u studánky Vosovky (mimo areál Sázavského kláštera):
- v místě legendárního setkání poustevníka Prokopa a přemyslovského knížete Oldřicha, kde Prokop dle středověké legendy proměnil vodu ve víno a kde je zanechán otisk ďáblových pařátů, vyzkoušíme kritické myšlení, ochutnáme zázračnou vodu,....
Všechny programy vede lektorka Martina Štědrová.
Programy se konají ve školním roce (tj. mimo prázdnin a středy 4. 9.) 2019 vždy ve středu s obvyklými začátky v 10:00 a 12:30 hodin. Výjimečně se lze domluvit i na včasnějším ranním zahájení (nejdříve od 9:00 hod.) a nebo naopak v odpoledním čase v o něco pozdějším čase (nejdéle od 13:00).
Objednávky (rezervace) předem na tyto programy jsou povinné. Skupina =max. 1 školní třída.
Rezervační kontakty: tel: 725875946, 327321177, e-mail: sazava@npu.cz
Program trvá 90 - 100 minut.
Scénář programu je zpracován pro děti 1. i 2. stupně základních škol, respektuje rámcový vzdělávací program pro základní školy a mírně jej rozvíjí hravou a zábavnou formou blízkou dnešní mladé generaci.
Poznámka: ve fotogalerii najdete obrázky z edukačních programů, které probíhaly v roce 2016

Pořadatel akce

Sázava (klášter), tel. +420 327 321 177, sazava@npu.cz

Sázava (klášter)
okres Benešov, Středočeský kraj

Bývalý benediktinský klášter založil Sv. Prokop za vlády kníže Oldřicha kolem r. 1032. Byl centrem slovanské vzdělanosti. Z původních románských staveb zbyly jen základy. Nynější stavba ze 14. st. byla přestavěna v době baroka a kolem r. 1860.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia