Rodná hrouda – výstava na téma Současné pojetí Kunětické hory

výstava | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
středa 4. 3. 2020 (10:00) – neděle 21. 6. 2020 (18:00)  (dnes)
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Výstava Rodná hrouda, nazvaná podle českého frazému označujícího rodiště nebo rodný kraj, odráží osobní vztah současných umělců ke Kunětické hoře. Propojuje jejich osobní příběhy s historií či současností a mýty s realitou.
Co pro nás toto spojení představuje a jak vnímáme rodný kraj? Ztotožníme se ještě v dnešní globalizované době se slovy Karla Čapka, která najdeme v jeho knize Obrázky z domova (1938): „Rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních a proto nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se musí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoli. Rodný kraj je jako rodný jazyk; i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem svého dětství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího: to je kus vlastní duše a osobnosti. “
Prezentovaná díla, často připravená „na míru“ výstavy, představují pardubické veřejnosti širokou škálu uměleckých přístupů. Téma reflexe rodného kraje, Kunětické hory jako motivu, symbolu, památky či přírodní dominanty. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Zahrnuje díla různorodých technik od malby, kresby, grafiky, fotografie, přes komiks, nová média a zvukové i prostorové instalace.
Jednotlivé práce ukazují člověka ve vztahu k místu, reagují na současný vzhled hory i okolí, zabývají se jednotlivostmi i celkem, konkretizují události v minulosti nebo naopak vize budoucnosti. Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Výběr umělců různých generací je částečně založen na otevřené výzvě pro pardubické výtvarníky, doplněné o zajímavé nadregionální autory, kteří přistupují k tématu pohledem průzkumníka, cizince.
K výstavě je vyhlášena výtvarná soutěž Na hradě a v podhradí pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a rodinné kolektivy.
Doprovodný program k výstavě:
26. 3. 2020 od 10:00 a od 17:00
Komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda s Terezou Novákovou
29. 4. od 18:00 až 20:00
Prezentace tvorby umělců zúčastněných na výstavě Rodná hrouda.
14. 5. 2020 od 10:00 do 18:00
OMG: VOLNÝ VSTUP do expozic, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Na hradě a v podhradí.
16. 5. 2020 od 10:00 do 18:00
Performativní výlet na mýtickou Kunětickou horu s umělcem Ondřejem bude doprovázený vyprávěním a drobnými performancemi v krajině. Sraz účastníků před Domem U Jonáše. Vstup do hradu si platí účastníci sami.
22. 5. 2020 od 17:00 do 23:00
MUZEJNÍ NOC v Domě U Jonáše: návštěvníci budou moci nahlédnout do způsobu práce pěti výtvarných umělců: Zdeněk Daněk, Jiří Grus, Petr Korunka, Adolf Lachman a Libuše Vendlová. Také bude po celou dobu probíhat prezentace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích.
27. 5. 2020 od 10:00 a od 16:00
Komentovaná prohlídka výstav Fenomén Kuňka a Rodná hrouda s Terezou Novákovou.
27. 5. 2020 od 17:00
Jak se staví pod Kuňkou: přednáška s diskuzí architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého, stavebního historika MgA. Františka R. Václavíka a kastelána hradu Bc. Miloše Jirouška o problematice současné výstavby, veřejném prostoru a ochranném pásmu kolem Kunětické hory.
30. 5. od 9:00 do 17:00
Kurz kresby a malby v přírodě s nejlepším výhledem na Kunětickou horu pro dospělé pod vedením Víta Boučka, lektora VČG. Malířské potřeby s sebou, zajištěny budou stojany. Kurz se uskuteční v případě příznivého počasí, náhradní termín bude stanoven po dohodě v účastníky. Sraz účastníků na Kunětické hoře. Cena kurzu 250,- Kč. Na program je třeba se předem hlásit na e-mail: vitboucek@email.cz

Místo konání: Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, 530 02, Pardubice
kurátorka výstavy: MgA. Tereza Nováková
Vernisáž výstavy: středa 4. 3. 2020 v 17:00
Místo konání: Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, 530 02, Pardubice
kurátorka výstavy: MgA. Tereza Nováková
Vernisáž výstavy: středa 4. 3. 2020 v 17:00

Pořadatel akce

Kunětická Hora (hrad), tel. +420 466 415 428, kunetickahora@npu.cz

Kunětická Hora (hrad)
okres Pardubice, Pardubický kraj

Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Moravská Šermířská Skupina ASMODEUS z Rajhradu u Brna. Zabýváme se obdobím Třicetileté války, jsme součástí Altbalu regimentu....
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání

Milan Daněk | Promo videa - památkové objekty