Přednáška v Kroměříži o oborách jako zelených ostrovech v krajině

přednáška | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
čtvrtek 19. 10. 2017 (od 17:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži zve na říjnovou přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje. Lov byl vždy oblíbenou kratochvílí těch nejmocnějších a chov zvířat v uzavřených prostorech tedy v oborách znaly již starověké národy. Obory, bažantnice, koroptvárny aj. neodmyslitelně patřily k panským sídlům jako součást programu reprezentace daného šlechtického rodu. V úrodných oblastech bývaly zelenými ostrovy v moři zemědělsky využívaných ploch se specifickou kompozicí cest, luk, porostů dřevin, mysliven a někdy i pavilonů a loveckých zámečků. Přednáškou provede Ing. Lenka Křesadlová, Ph. D. z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, jenž se zaměřuje na památky zahradního umění. Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži. Vstup je zdarma. Na přednášku naváže tematická vycházka v sobotu 21. října do přírodní památky Obora (známá také pod názvem Hvězda) u Kroměříže. Přednáška je součástí tématu Národního památkového ústavu Krajina. Kulturní i přírodní dědictví. Krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, kulturní krajina představuje významnou součást našeho života a tvoří svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví. Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji. Informace najdete také na Facebooku. Kontakt a informace: Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel.: +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz

Pořadatel akce

Kroměříž (zámek), tel. +420 573 502 011, zamek.kromeriz@npu.cz

Kroměříž (zámek)
okres Kroměříž, Zlínský kraj

Arcibiskupský zámek s komplexem zahrad a obrazárnou, rezidence olomouckých biskupů, byl původně gotický, později renesanční hrad. Během 30 leté války byl zničen. V 17. st. byl postaven raně barokní palác. Po ničivém požáru byl obnoven v rokokovém stylu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia