METTER (M) NICH - VÝSTAVA NA ZÁMKU KYNŽVART

výstava | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
sobota 6. 6. 2020 (9:00) – neděle 19. 7. 2020 (16:00)  (dnes)
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
VÝSTAVA METTER(M) NICH
„... člověk by chtěl obnovit jen zašlou slávu, kterou může jen tušit…“
Státní zámek Kynžvart uvádí výběr z výstavy o střetu světů vysoké evropské diplomacie a klášterního života v bývalé opatské rezidenci v Plasích. Výstava, která vznikla v rámci tematického roku (2018) Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, tak akcentuje osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich plaského sídla.
Výstava METTER(M) NICH návštěvníkům představuje současný stav poznání o budově a životě v bývalé opatské rezidenci a zámku Plasy, které v druhé polovině 19. století intenzivně obýval manželský pár Richarda a Paulíny Metternichových. Richard Metternich byl po vzoru svého otce diplomatem ve službách habsburského panovníka. Paulína Metternichová tvořila středobod tehdejšího společenského života na habsburském dvoře. Město Plasy a jeho obyvatelé se tak dostali do intenzivního kontaktu s vysokou aristokracií a jejich zájmy a vkusem. Tento transfer životního stylu a vkusu sledujeme v této výstavě. Cílem výstavy METTER(M) NICH je rovněž dovyprávění příběhu šlechtické rodiny Metternichů a vybavení jejich interiérů do současnosti s akcentem na osudné roky 1945 a 1948.
V budově bývalé opatské rezidence a pozdějšího metternichovského zámku v Plasích probíhá náročná památková obnova, která vyvrcholí zpřístupněním nové prohlídkové trasy a návštěvnického centra v roce 2023. Plánovaná prohlídková trasa bude věnována právě rodině Metternichů, především pak manželskému páru Richardu a Paulíně Metternichovým.
Výstava bude na zámku Kynžvart volně přístupná od 6. června do 19. července během běžné otevírací doby zámku.

Informace:
Klášter Plasy je jednou nejrozsáhlejších barokních památek Plzeňského kraje a České republiky vůbec. Na budování a výzdobě cisterciáckého kláštera se podíleli slavní stavitelé, umělečtí řemeslníci a umělci doby barokní (J. B. Santini, K. Liška, M. B. Brauna, K. I. Dietzenhoffer, P. Brandl, atd.). Klášter je snadno zapamatovatelný především díky svému unikátnímu základovému vodnímu a vzdušníkovému systému, včetně obnažených vodních zrcadel uvnitř konventní budovy.
Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich- Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.
Více informací a kontakty:
Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz
Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu

Pořadatel akce

Kynžvart (zámek), tel. +420 773 776 630, kynzvart@npu.cz

Kynžvart (zámek)
okres Cheb, Karlovarský kraj

Meternichovský zámek vystavěný v letech 1681 - 1691. Dnešní podobu klasicistní vily dostal přestavbou z barokního zámku. Cenné jsou stylové klasicistní interiéry. Okolo rozsáhlý anglický park s drobnými romantickými stavbami.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia

Inzerce

Ve skupině se věnujeme hlavně období baroka. Máme ale program i z období gotiky.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video