• Pálavské vinobraní 2019
  Pálavské vinobraní 2019 | pá 6. 9. 2019 | Pálavské vinobraní v Mikulově, Náměstí 158/ 1, 69201 Mikulov | výstava, festival, hudební koncert, divadlo, městské (hradní) slavnosti, pro děti
 • Příroda východního Polabí
  Příroda východního Polabí | Pardubice (zámek) | stálá expozice
 • Středověk pod hradem Rokštejn
  Středověk pod hradem Rokštejn | so 5. 10. 2019 | Rokštejn
 • Blavicon 2019 – Stíny nad Skellige
  Blavicon 2019 – Stíny nad Skellige | čt 11. 4. 2019 | Housův mlýn (zážitkový skanzen husitství)
 • Realita boje od pistole po nůž, pro psavce i nepsavce
  Realita boje od pistole po nůž, pro psavce i nepsavce | so 12. 1. 2019 | Brno | kurzy šermu
 • Workshop: pády z výšek letní speciál
  Workshop: pády z výšek letní speciál | ne 27. 1. 2019 | Brno | kurzy šermu
 • 153. výročí bitvy u Jičína
  153. výročí bitvy u Jičína | so 21. 9. 2019 | Komitét 1866 - Bojiště u Jičína 1866 | bitva
 • Bál ve stylu 19. století Na Marjánce
  Bál ve stylu 19. století Na Marjánce | so 9. 2. 2019 | Praha | ples
 • Nedělní kurz kontratanců – zima 2019
  Nedělní kurz kontratanců – zima 2019 | Praha | kurzy tance, dlouhodobá akce
 • Army park Ořechov - Muzeum vojenské techniky
  Army park Ořechov - Muzeum vojenské techniky | Ořechov | dlouhodobá akce
 • IX. Jemnická bitva
  IX. Jemnická bitva | so 10. 8. 2019 | Jemnice | bitva, festival, jarmark, hudební koncert, divadlo, městské (hradní) slavnosti, pro děti
Informace je aktuální – aktualizace před 76 dny

Poklady dávných civilizací

stálá expozice
přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Nový prohlídkový okruh v budově valtického zámku představí obchod, výměnu inovací i válečných zkušeností a náboženských představ hlavních oblastí Starého světa ve starověku a středověku, to vše díky mnoha luxusním a v českých sbírkách jedinečným artefaktům!

Nový prohlídkový okruh v budově valtického zámku představí díky mnoha vzácným a u nás nevídaným artefaktům legendární civilizace, říše a kultury starověkého a středověkého světa.
Budeme hovořit o první velké říši na Západě, jíž bylo Imperium Romanum (Římská říše), představíme velkolepé město Konstantinopol i mocné vládce eurasijských stepí – bojovné Skythy, spatříme počátky civilizace v Mezopotámii a v povodí Indu, představíme fenomén starověkého umění a obchodu, tzv. luristánské bronzy, pozornost zaměříme na poklady starověké Střední Asie a pouť po dějinách Starého světa zakončíme v duchovně mocném, povznášejícím a veskrze pozitivním prostředí starověké a raně středověké Číny.
V prostorách valtického zámku najdou svůj přechodný domov unikátní předměty a umělecká díla, která mají parametry sbírek největších světových muzeí a galerií. Jedná se o výjimečnou přehlídku, kterou jsme zpracovali formou „procházky“ Hedvábnou cestou po dávných civilizacích. V prohlídkovém okruhu mohou návštěvníci postupně obdivovat unikátní předměty sestavené do těchto výstavních celků: Římská říše – Konstantinopol – Vikingové (Varjagové) – Křižáci – Kočovníci eurasijských stepí – Starověká Mezopotámie a Írán – Civilizace povodí Indu – Starověká Střední Asie – Starověká Čína – Zlato císařů
Expozice je umístěna v druhém nadzemním podlaží zámeckého paláce, přístup není bezbariérový. Vstupenky můžete koupit on- line zde, na hlavní zámecké pokladně, ale i přímo na místě.
01 Římská legionářská čutora na vodu, kolem nebo krátce po roce 400 n. l., terakota, 21 x 16 x 6 cm, soukromá sbírka.
Podle jedné z dosavadních hypotéz by se mohlo jednat o čutoru příslušníka XIII. legie, která byla po roce 400 umístěna v pevnosti Babylon na Nilu v Egyptě. V průběhu 5. století legie zanikla, o osudech legionářů není nic známo. Dekorativní scéna se lvem a maskami je poměrně neobvyklá. Zpravidla se v podobných případech jedná o témata související s křesťanstvím. Formálně i provedením předmět spadá do pozdně římského (raně křesťanského) období. Ve státních a soukromých sbírkách v českých zemích nemá pravděpodobně žádnou srovnatelnou analogii.

02 Výběr z kolekce stříbrných spon (fibulae) sloužících jako ozdobná součást oděvu, Římská říše, Gótové, severní a západní Černomoří, 1. –5. století n. l., stříbro, soukromá sbírka.
Jedná se o vynikající sbírku, která je stejně jako předchozí předmět v České republice zcela výjimečná.

03 Náhrdelník tvořený soudečkovitými zlacenými korálky, třemi modrými skleněnými korálky a šesti bronzovými přívěsky ve tvaru lunuly, každý s děrovanými soustřednými kruhy a sadami dalších trojúhelných přívěsků, Vikingové, 8. –9. století, soukromá sbírka.

04 Transportní amfora na víno nebo olej s nápisem, Olbia (řecká kolonie, jejíž vykopávky se nacházejí na jižní Ukrajině), 6. –3. století př. n. l., terakota, výška 64 cm, soukromá sbírka.
Výběr z kolekce válečnických amuletů, Skythové, oblast severního Černomoří a jižního Povolží, kolem roku 500 př. n. l., bronz, soukromá sbírka.
Výběr z unikátních předmětů, které dokládají skutečnost, že starověké kočovné národy eurasijských stepích (v tomto případě legendární Skythové) byli stejně vynikajícími válečníky jako obchodníky. Jejich obchodními partnery byli řecké městské státy i bohatá Perská veleříše.

05 Ženský idol (otrokyně), Pákistán, protoindická civilizace povodí Indu, 3. tisíciletí př. n. l., terakota, 110 x 32 mm, soukromá sbírka.
Vzácná terakotová plastika sedící nahé ženy (idolu, otrokyně?) s velkým zdobeným náhrdelníkem, sepjatýma rukama, výraznými prsy, typicky schematizovanými fyziognomickými rysy, vypracovaným účes ve tvaru kokonovitých drdolů po obou stranách hlavy. Zajímavým a ne zcela obvyklým detailem jsou svázané nohy sedící ženy, což zavdává příčinu k domněnce, že se jedná o zobrazení otrokyně.

06 Jue, provincie Šan- si, pozdně šangské období (13. –11. století př. n. l.), bronz, soukromá sbírka.
Jedna ze tří unikátních obětních seker s deformovanou lidskou maskou. Zvířecí a lidské oběti byly ve starověké Číně běžnou součástí zásvětních ceremoniálů.

07 Chu (Hu), provincie Šan- si, dynastie Východní Čou, období Jar a podzimů (8. –6. století př. n. l.), bronz, soukromá sbírka.
Velká zásobnicová amfora s kroužkovými uchy a miskovitou poklicí. Výzdobu tvoří reliéfní pásy a štítky s dekorativní změti „larev“. Zatímco v evropském pojetí je zobrazení larvy či červa vnímáno jako symbol něčeho nečistého, v čínské ikonografii se jedná o zobrazení symbolizující nesmrtelnost a zmrtvýchvstání.

08 Rituální konvice používaná zřejmě i k věštění, 3. století př. n. l. (období Válčících států nebo počátek dynastie Západní Chan), zlato, bronz, drahé kameny, tyrkysy, červené korály, soukromá sbírka.
Doposud nerozluštěný nápis na zadní straně hrdla svědčí o tom, že předmět není „pouze“ starověkou rituální konvicí na víno, ale rovněž luxusní formou dekretu či státní smlouvy mezi kmeny nebo dokonce jednotlivými královstvími období Válčících států.

09 Lampa ve tvaru Feng- chuanga, dynastie Tchang (618–907), bronz, filigrán, granulace, zlacení, soukromá sbírka.
Feng- chuang (nejvíce podobný nám více známému fénixovi) je tvor mytologického původu, jedno ze čtyř zázračných zvířat, král opeřenců. Ve starověkých textech se objevuje jako mužský princip, někdy se mu přikládá symbolický význam atributu božstva větru.
Důležitá místa v dějinách světa i některé dopravní prostředky představíme také pomocí zcela přesných a technicky dokonalých modelů.

10 Model římské lodi, tzv. corbity, 1. století n. l., měřítko 1:25, soukromá sbírka.
Corbity byly využívány jak pro obchodní, tak pro válečné účely.
Autoři podkladů: David Majer a Petr Klučina, 2016. Provedení: Stanislav Vrška a Eva Pokorná, 2016.
V pozadí: Kresebná rekonstrukce římského přístavu v 1. století n. l. Kresba: Jiří Petráček, 2016. Autoři podkladů: David Majer a Petr Klučina, 2016.

11 Model stometrového úseku tzv. theodosiánských hradeb Konstantinopole, počátek 5. století n. l., měřítko 1:100, soukromá sbírka.
Autoři podkladů: Petr Klučina a David Majer, 2014. Provedení: Stanislav Vrška a Eva Pokorná, 2014.
Starověké hradby Konstantinopole platily po více než tisíc let za nedobytnou pevnost na hranici mezi Evropou a Asií.

12 Model části velké pevnosti chránící jednu z nejzápadnějších bran Velké čínské zdi u Ťia- jü- kuan, 1372 až druhá polovina 16. století, měřítko 1:100, 150 x 150 cm, soukromá sbírka.
Autoři podkladů: David Majer a Petr Klučina, 2014.
Provedení: Stanislav Vrška a Eva Pokorná, 2014.
Počátek výstavby Ťia- jü- kuanu se datuje do roku 1372. Pevnost byla postupně rozšiřována a doplňována o nové fortifikační prvky až do druhé poloviny 16. století. Z Velké zdi vycházely dva hradební systémy, které vytvářely vnější zeď pevnosti. Pevnost má tvar lichoběžníku a na protilehlých stranách dvě vstupní brány. Východní brána se nazývá Kuang- chua- men (Zářící brána), západní, kterou znázorňuje model, Žou- juan- men (Brána usmíření se vzdálenými národy). Do obou bran se vstupuje předsunutým opevněním – barbakány, úzkými klenutými průchody.

... a mnoho dalších vzácných předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty!

Autor:
PhDr. David Majer, Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty & Ostravské muzeum

Pořadatel akce

Valtice (zámek), tel. +420 778 743 754, valtice@npu.cz

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Valtice (zámek)

okres Břeclav, Jihomoravský kraj
kliknutím zobrazíte informace o místu

Inzerce

anotace knihy na Militaria.cz

Náhodné video