• Valdštejnské slavnosti 2019
    Valdštejnské slavnosti 2019 | pá 17. 5. 2019 | Frýdlant v Čechách | jarmark, bitva
  • BALADY ZBOJNICKÉ na Sovinci
    BALADY ZBOJNICKÉ na Sovinci | Sovinec (hrad) | společenská akce, pro odborníky, pro školy, pohybové akce, pro děti, přednáška, ostatní, městské (hradní) slavnosti, divadlo, festival, stálá expozice, výstava, vystoupení
Informace je aktuální – aktualizace před 6 dny

Kombinovaný okruh

stálá expozice
přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Kombinovaný prohlídkový okruh obsahuje nejzajímavější interiéry a expozice okruhů Klášter a Zámek. Tento okruh je vhodný především pro větší (organizované) skupiny návštěvníků (zájezdy).
Obsahuje
interiér barokně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta přestavěného Janem Blažejem Santinim Aichelem ambitovou chodbu zimní refektář lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči u Karlových Varů rodinný archiv a knihovnu knížecího rodu Windischgrätzů
Kombinovaný prohlídkový okruh začíná výkladem o historii kláštera ve vstupní místnosti Staré prelatury. Následuje prohlídka interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní podoba kostela vznikla v letech 1712- 1726, kdy byl přestavěn podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Ten ponechal obvodové zdivo kostela, gotický závěr kněžiště nahradil trojlistým uzávěrem, zboural postranní věže, které byly dole průchozí a na západní straně zkrátil hlavní loď při západním průčelí asi o 4 m (jedno klenební pole) - zhruba o prostor před dveřmi hlavního vchodu, z toho důvodu, aby se kupole nacházela ve středu podélné osy. Santiniho největší zásah je stavba - přesněji rozšíření a zvětšení - příčné lodi, završené kupolí o výšce 45 m s lucernou, která přivádí světlo otvorem v horní části kupole do vnitřního prostoru. V doprovodu průvodce pokračuje prohlídka interiéry v Novém konventu.
Zimní refektář byl v době, kdy Kladruby plnily funkci kláštera, užíván jako společná jídelna. Po založení pivovaru Alfrédem II. v roce 1864 byl sál využíván jako strojovna. Až v 70. letech byla místnost opravena, štukování na stropě bylo zrestaurováno a na podlahu byl položen bulharský mramor.
V ambitové chodbě konventu jsou instalovány plastiky ze zámeckého parku ve Valči na Karlovarsku. Byly vytvořeny ve 30. letech 18. století dílnou českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a představují náměty z řecké a římské mytologie a alegorie lidských vlastností. Pro devatenáctiletou dceru hraběte z Valče nechal vyhotovit hrabě Špork sousoší na konci lapidária. Představuje apotheózu (nanebevzetí) hraběte Šporka.
Knihovna spolu s rodinným archivem dokumentuje starobylost rodu Windischgrätz. Hlavními budovateli byli hrabě Mikuláš Windischgrätz a dále pak polní maršál kníže Alfréd I. Windischgrätz. Dnešní empírová podoba knihovního sálu spadá do roku 1936, kdy se panství v Kladrubech ujímá Ludvík Aladár z uherské větve rodu. Kníže ve zcela nové prostoře soustředil knihovní fondy ze zámků ve Štěkni, Vídni, Světcích a Tachově. V knihovním sále končí prohlídka kombinovaného okruhu.

Pořadatel akce

Kladruby (klášter benediktinů), tel. +420 374 631 773, kladruby@npu.cz

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Kladruby (klášter benediktinů)

okres Tachov, Plzeňský kraj
kliknutím zobrazíte informace o místu

Inzerce

nová doplněná Skripta k teoretické výuce Francouzské školy šermu

Náhodné video