Hradní palác s věží (základní okruh)

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Hlavní prohlídková trasa zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Archeologie, zbrojnice, parforsy, výstava o útrpném právu, hladomorna, Rytířský sál, celé patro věnované Pernštejnům, modely hradu, historické pohlednice či originální Veselá výstava o neveselém umění stavitelském, ironicky reflektující současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. V severním křídle paláce sídlí největší drak, jaký kdy obýval české hrady a zámky. Prohlídky jsou samostatné a jejich uváděná délka pouze orientační - záleží skutečně jen a jen na vás, vašem zájmu a tempu, které při individuálním procházení paláce zvolíte. Kdo chce, může si navíc ve stanovené časy přijít poslechnout výklad o historii.
Prozkoumat můžete celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Před palácem čeká na děti výjev z erbovní pověsti Pernštejnů s chaloupkou uhlíře Věnavy a zubrem přicházejícím na lesní mýtinu. Raně renesančním portálem s vročením 1509, nacházejícím se nad bývalým padacím mostem, projdete na palácové nádvoří, na němž probíhají fakultativní výklady o historii Kunětické hory. Ve sklepních prostorách se nachází archeologická expozice se středověkými předměty nalezenými v areálu hradu během rozsáhlého průzkumu prováděném zde v uplynulých třiceti letech, a také základy hranolové věže prvního hradu ještě z předhusitských dob. Přízemí nabízí reprezentační Rytířský sál s bohatou sklípkovou klenbou, pohled do šestimetrové hladomorny a výstavu o vývoji útrpného práva Zločin a trest v českých dějinách. V prvním patře můžete navštívit hradní zbrojnici a velkou expozici, která se věnuje slavným parforsním honům - předchůdci Velké pardubické steeplechase. Doplněna byla o soubor restaurovaných palných zbraní.

Druhé patro s krásnou vyhlídkou do okolí je zasvěceno Pernštejnům: velká podlahová mapa rybničního systému, který v okolí Kunětické hory od konce 15. do zhruba 18. století tvořilo víc jak 200 chovných rybníků různé velikosti, rodová linie Pernštejnů a model hradu, přibližující v měřítku 1:200 jeho podobu právě za časů mocných pánů s erbem se zubří hlavou (kdy patřil k nejdůmyslněji opevněným objektům v rámci království). Cestou do věže minete model hradu zachycující podobu z 20. let 20. století, výstavu historických pohlednic, a těsně pod věží určitě doporučujeme Veselou výstavu o neveselém umění stavitelském, která velmi originálně a s ironickým odstupem reflektuje současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. Ve věži jistě oceníte nezapomenutelný výhled na Orlické hory, Krkonoše, Železné hory... Pardubicko, Chrudimsko i Královéhradecko odtud budete mít doslova jako na dlani.
• Prohlídka tohoto okruhu je vždy samostatná, tj. bez průvodce. Zakoupíte vstupenku a rovnou vyrážíte.
• Fakultativní výklady o historii hradu si zájemci mohou poslechnout v přízemí paláce obvykle v každou celou hodinu (není- li uvedeno jinak). Otevírá- li hrad v 10:00, první výklad bude následovat v 11:00. Zavírá- li v 16:00 (resp. 17:00/ 17:30), poslední výklad proběhne v 15:00 (resp. 16:00). Aktuální časy výkladů jsou k dispozici v pokladně a u vstupu do paláce.
• Časy vpravo u návštěvní doby vymezují první a poslední možný vstup na prohlídku tohoto okruhu.

Pořadatel akce

Kunětická Hora (hrad), tel. +420 466 415 428, kunetickahora@npu.cz

Kunětická Hora (hrad)
okres Pardubice, Pardubický kraj

Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook

Inzerce

Skupina se zabývá scénickým šermem a především obdobím třicetileté války.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Video z místa konání

Milan Daněk | Promo videa - památkové objekty