Historický festival Mrač

bitva | festival | jarmark | hudební koncert | pro děti
tuto akci již nestihnete  pátek 26. 7. 2019 (16:00) – neděle 28. 7. 2019 (12:00) 
3. ročník historického festivalu.

Letošní příběh:
Patnáct let uběhlo od doby, kdy jsem se já, Jan Roháč z Dubé utkal o tvrz Mračskou s proradným Markvartem z Kamenice. Patnáct let, co jsem zde pobýval se svým strýčkem Ondřejem a bezmála deset let, co se on sám k Pánu odebral. Touhou jeho poslední bylo, by se žádných takových zbytečných bojů u nás více neuskutečnilo, však léta další přinesla pravý opak. Ni ne dva roky po Ondřejově smrti byl v Kostnici upálen mistr Jan. Z nevole Zikmunda naslouchat jeho slovům vzešla též nevole lidu českého poslouchat, co jim král káže. V neděli po svatém Jakubu roku 1419 vtrhl dav na radnici města pražského a konšely katolické z oken vyhodil a na zemi jich do smrti bil. I já se přidal k bratru Žižkovi a společně jsme táhli proti katolickým Rožmberkům. Když však byli i tito poraženi, vyhlásil papež kruciátu, jejímž vedením krále a císaře Zikmunda pověřil, by proti vzbouřeným Čechům, jež posměšně kacíři zval, do boje vytáhl. My jej však na pražském Vítkově slavně přemohli. I druhá kruciáta skončila nezdarem. Zikmund tak odešel poražen. Boj můj však tím neskončil. Po celé zemi zůstali roztroušeni Zikmundovi ozbrojenci a plenili a drancovali vše, co jim pod ruku přišlo. Tak jsem se i já na čas odebral do Mrače, bych svou obec před rabováním všelijakým uchránil. A to je náš příběh...

Pořadatel akce

Historický festival Mrač

Mrač u Benešova (tvrz)
okres Benešov, Středočeský kraj

Tvrz v obci, kde dříve bývala stará tvrz postavená Zdislavem z Mrače kolem r. 1318. Benešovicové postavili v 2. pol. 14. stol. tvrz novou. Jejich potomci zde žili do r. 1540, kdy tvrz koupil Jaroslav ze Šelmberka. Za třicetileté války zpustla. V 17. stol. upravena na sýpku a v 19. stol. na byty.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
Mapy.cz
Hrady.cz
Wikipedia