Herbort z Fulštejna - slavnostní premiéra

vystoupení | divadlo | přidáno skupinou Sígři
pátek 18. 6. 2010 (20:00 – 23:00)  tuto akci již nestihnete 
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Slavnostní premiéra nového šermířského a divadelního vystoupení skupiny Sígři, před níž vystoupí přizvaní umělci s pohádkou, orientálním tancem a všelijakými kejklemi.

Úvod:

Nový hrad u Kunratic. Kdysi výstavné sídlo krále Václava IV. se stává, na počátku bouřlivé změny, již kvas doby nazve Husitskou revolucí, trnem v oku euforicky vítězícím Pražanům. Ti se, musí po úspěšné obraně hlavního města Království, kdy uherský král Zikmund, bratr zemřelého Václava a dědic jeho trůnu, prohrává bitvy na Viničné hoře Vítkov a pod pevností Vyšehrad, urychleně stáhnout z dosahu běsnících vyznavačů Husova učení, se kterými se i přes počáteční svorný postup později rozejdou v mnoha výkladech víry a rozdělí se do několika samostatně operujících skupin. – Příčinou ovšem nebude jen způsob výkladů o přijímání podobojí způsobou, ale zapůsobí zde daleko prozaičtější cíle, a to, jak jinak, (mohou být v neposlední řadě na prvním místě) peníze. – Teď je ale třeba rychle jednat. Zikmund má v okolí Prahy několik opěrných bodů, které se jim postupně daří likvidovat. Právě posledním takovým místem se stává i tato pevnost, vzdálená necelé dvě hodiny koňmo od pražských bran. Obležené posádce velí dosazený stoupenec krále Zikmunda, pan Herbort z Fulštejna. Je leden roku 1421 a takový čas válčení příliš nepřeje. Pražané však chtějí dokonat dílo rozkladu branné královské moci a rozhodnou se dobýt tento hrad, který si Václav IV. nechal postavit teprve před devíti lety.

Tato hra nabízí, kromě historického exkurzu do bouřlivého času, i několik psychologických zamyšlení o tom, co mohli prožívat v takto vypjatých chvílích lidé na obou stranách „barikád“…

Děj je podbarven působivou hudební scénickou muzikou i kulisami, které evokují vzhled vybavení tehdejších šlechtických a královských sídel.

Pořadatel akce

Zdeněk Zenáhlík, Třída legií 276, 393 01, Pelhřimov, telefon: +420 606 480 708, e-mail: zdenek@sigri.cz
Herbort z Fulštejna - slavnostní premiéra

Lipnice nad Sázavou (hrad)
okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Mohutný hrad založený na poč. 14. stol., prvně písemně zmíněným majitelem Raimund z Lichtenburka, dále např. páni z Lipé. Poté přestavěný pozdně goticky, upravený renesančně i barokně. R. 1869 zpustl po požáru. Od roku 1925 postupně rekonstruován.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia