2. Kaple a interiéry jižního křídla (historické kočárky a hračky)

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
S průvodcem navštívíte zrestaurované prostory zámecké kaple s původním mobiliářem z roku 1772, zrestaurovanou sala terrenu, chodbu a halu prvního patra, vstoupíte do jižních salónů prvního patra s výstavou historických kočárků a hraček sběratelky Hanky Mullerové. Dozvíte se nejen o historii zámku, ale také o restaurátorských a stavebních opravách, kterými zámek od roku 1997 prochází a které ho do budoucna ještě čekají. Prohlídka trvá 45 minut. Uvedený konec otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.
Hlavní návštěvnický okruh vás provede interiéry zámku, některé jsou již po restaurování, jiné teprve na svou obnovu čekají. Dozvíte se, jak se památka opravuje, jak probíhá restaurování a co všechno taková oprava obnáší.
Jižní salóny zámku, doplněné výstavou historických kočárků a hraček sběratelky Hanky Mullerové jsou oblíbené také u dětí.

Pořadatel akce

Stekník (zámek), tel. 723 086 011, steknik@npu.cz

Stekník (zámek)
okres Louny, Ústecký kraj

Rokokový zámek je v současné době v rekonstrukci. Byl původně vrchnostenským sídlem postaveným kolem r. 1650. Ve druhé pol. 18. stol. rokokově přestavěn. Zámek má terasovité zahrady a bohatý soubor barokních soch.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Wikipedia