Palác + věž

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Prohlídka napříč celým gotickým hradem s obytnou věží donjonem a palácem.
Ti, kteří chtějí poznat všechna zákoutí hradní zříceniny, mohou zvolit kombinaci obou základních prohlídkových okruhů. Během své návštěvy se seznámí s rabskou historií, díky archeologickým nálezům proniknou do tajů každodenního života na středověkém hradě, poznají unikátní pozdně gotickou architekturu a z vyhlídkových míst si užijí jak pohledy na hradní areál, tak panoramatické výhledy do okolí.
Jedná se o komentovanou prohlídku v českém jazyce. Na pokladně hradu si v případě potřeby můžete zdarma půjčit cizojazyčný text (německý, anglický, francouzský, nizozemský či ruský). Prohlídka v německém nebo anglickém jazyce je možná při rezervaci 24 hodin předem. Interval mezi prohlídkami určuje správa památkového objektu, přičemž četnost prohlídek vychází z provozních podmínek státního hradu Rabí.

Pořadatel akce

Rábí (hradní zřícenina), tel. +420 376 596 171, rabi@npu.cz

Rábí (hradní zřícenina)
okres Klatovy, Plzeňský kraj

Nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách zal. pány z Budětic poč. 14. stol. Později jej vlastnili Švihovští, významně rozšířili za účasti stavitele Benedikta Rejta. Po 30 ti leté válce zpustl. R. 1421 zde přišel o druhé oko Jan Žižka z Trocnova.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia

Inzerce

Skupina se zabývá scénickým šermem a především obdobím třicetileté války.
Skupina finančně podporuje činnost serveru Sermiri.cz

Náhodné video